Spoedcursussen

Een van de meest gestelde vragen van nieuwe leerlingen is of er ook spoedcursussen worden gegeven bij onze rijschool. Het antwoord hierop is ja en nee. Ik zal dit even proberen te verduidelijken:

De 10-daagse (flut)cursus:

Een helaas nog teveel voorkomende spoedcursus op dit moment is de 10-daagse spoedopleiding, vaak incl. examen meteen aansluitend. Met deze opleiding is zoveel mis dat je die als serieuze rijschool nooit kunt aanbieden. De totale leerstof wordt in een extreem kort tijdsbestek getracht bij de leerling aan te bieden. Zelfs de leerlingen met een soort van fotografisch geheugen kunnen deze opgeslagen info in die 10 dagen nooit omzetten in goed (motorisch) rijgedrag. Gevolg is dat de leerlingen zwaar onvoldoende voorbereid op het praktijkexamen bij het CBR komen met natuurlijk als gevolg dat de overgrote meerderheid zakt voor dit examen.

Dit is directe informatie uit de eerste hand door een goede instructrice die de werkwijze bij een van deze (hele) grote rijscholen zo slecht voor de leerlingen vond dat ze de verantwoordelijkheid niet meer wilde nemen en ontslag heeft genomen. Er worden heel veel onderdelen gewoon weggelaten en er wordt “gegokt“ dat de leerling die onderdelen dan hopelijk toevallig net een keer niet hoeft te doen tijdens het examen. Dit leidt ook altijd tot grote onzekerheid bij leerlingen die examen doen omdat ze wel voelen dat ze lang niet alle situaties beheersen.

Het klinkt misschien vreemd maar het beste wat een leerling dan ook kan overkomen is het“ ZAKKEN “voor dat examen…..

zodat er daarna tot aan het herexamen in ieder geval nog wat tijd is om de nog vele ontbrekende onderdelen door te nemen en dus hopelijk wat beter voorbereid het verkeer in te gaan. Wij krijgen nog regelmatig leerlingen die deze cursus gedaan hebben en daarna 3 keer gezakt zijn en volledig gedesillusioneerd en zonder zelfvertrouwen bij ons aankloppen voor een echte rij-opleiding.

Na dit verhaal snap je wel dat wij deze 10-daagse cursus natuurlijk NIET aanbieden. Wij leiden op tot complete, verantwoordelijke, zelfverzekerde en slimme bestuurders en dat lukt helaas niet in 10 dagen.

De “goede“ spoedcursus:

Er is wel een ander soort “spoedcursus“mogelijk. Dit is eigenlijk gewoon een reguliere opleiding waarbij dan i.p.v. de gebruikelijke 1 a 2 keer in de week, het lessen versneld wordt naar 3 tot 4 keer per week. Als je dan uitgaat van b.v. 36 lessen en dan 4x per week ben je na plm. 2 1/2e maand klaar. Bij deze manier van spoedcursus doen heb je de mogelijkheid om in de laatste weken bij een vlotte leerling terug te gaan naar b.v. 3 of 2 keer in de week. Gaat het wat minder snel dan kun je opschakelen naar 5 of 6 keer in de laatste weken. Hierbij zijn natuurlijk wel de beschikbare rijlestijdstippen van de leerling en instructeur van belang.

De mengvorm:

Vaak voorkomend is een mengvorm tussen spoed- en reguliere opleiding. Dit betekent dat de leerling normaal gesproken 1 à 2 keer per week lest met af en toe als er extra tijd is (b.v. in een schoolvakantie) de frequentie opvoert naar meerdere keren per week. Dit is altijd bespreekbaar met je instructeur, we zijn hierin heel flexibel .

Stuur ons een mailtje

Je mag ons altijd een mailtje sturen! We reageren zo snel mogelijk.