aanbiedingen en pakketten

Een helaas zeer veel voorkomende vraag tegenwoordig is: Hebben jullie ook pakketten?? Waarom helaas zult U zeggen? Dit zal ik even proberen te verduidelijken:

Bij het aanbieden van pakketten wordt bijna altijd uitgegaan van een vast aantal lessen (b.v. 30) en een praktijk-examen(wel of niet incl. een TTT). U heeft al kunnen lezen op onze rijles-pagina  dat dit aantal lessen nooit van tevoren te bepalen is(een hele snelle leerling heeft er misschien 23 nodig en een hele trage misschien wel 67). Dit pakket betekent dus dat die snelle eigenlijk 7 lessen teveel betaalt en de hele trage er eigenlijk 37 te weinig krijgt met als gevolg dus voor de snelle: teveel betalen en bij de trage natuurlijk: Zakken!                                                                                                                                  

 –Aangezien er toch altijd heel veel vraag is naar de “pakketten“ hebben we toch voor U een aantal pakketten samengesteld die geen afbreuk doen aan ons hoog-kwalitatieve systeem maar voor U toch kostenbesparing opleveren:

TTT-pakket 2: Het aantal lessen bij dit pakket is soms nog niet voldoende om de TTT met goed gevolg te kunnen afleggen. In gezamenlijk overleg kunnen we besluiten om meer lessen in te plannen tot de TTT. Het praktijkexamen en de te genieten lessen tot het examen komen na dit pakket aan bod.

Praktijkexamen-pakket 3: Het aantal lessen bij dit pakket is meestal nog niet het eindtotaal(behalve bij de snellen onder ons). De meeste van de 31 uur zullen voor de TTT gedaan worden en tussen TTT en examen bepalen we gezamenlijk wat er nog nodig zal zijn om te kunnen slagen voor het praktijkexamen.

Top-pakket 4: Dit totaalpakket kan voor sommige leerlingen genoeg zijn om de TTT en het praktijkexamen met goed gevolg te kunnen afleggen..

Na alle pakketten maar ook zonder eerder pakket kunnen de 15 of 22,5 urenpakketten erbij genomen worden.

pakkettenschema2016B

Buiten deze pakketten is het natuurlijk mogelijk om gewoon losse lessen te nemen en per les af te rekenen (wat ook vaak gebeurt).

Schrijf je hier in.

Pas op:

Waak bij rijscholen voor het uurtarief; vaak zijn de les“uren“ maar 45 of 50 minuten terwijl dit bij ons altijd de volle 60 minuten is.

Pas ook op voor de zogenaamde “intakeles“ waarbij  sommige rijscholen zeggen na 1 les het totale aantal lessen te kunnen bepalen. Dit is niet mogelijk gezien de enorme diversiteit aan instructie-onderdelen waarvan je in 1 les nog geen enkel idee over de aanstaande ontwikkeling van de leerling kunt hebben.
Het enige wat je na 1 les misschien kunt ontdekken is of een leerling een goede motoriek heeft of intelligent is of nerveus of gemotiveerd of niet etc. maar ook met deze wetenschap kunnen de verschillen tussen 2 intelligente, gemotiveerde maar enigszins nerveuze vrouwelijke leerlingen (bijvoorbeeld) later in het leertraject toch nog heel groot zijn.

Het enige wat je als instructeur kunt doen is een hele grove inschatting maken tussen heel snel(20-30 lessen), vlot(25-35 lessen), gemiddeld(30-40 lessen), wat traag(40-50 lessen of heel traag(50 en meer lessen) maar dan nog zijn de verschillen dus groot.

Trap a..u.b. ook niet in Groupon-achtige acties waarbij er door vage rijschooltjes 10 lessen + een examen worden aangeboden voor een bodemprijs. Wat er n.l. niet bijgezegd wordt is dat je buiten die 10 lessen nog “naar inzicht van de betreffende instructeur “door moet lessen voor de volle prijs en meestal zeer slechte kwaliteit rijles tot je er z.g. klaar voor bent, dus: weg voordeel.